Podpora samostatného bydlení

 • Domů
 • Sociální služby

Služba Podpora samostatného bydlení

Terénní služba Podpora samostatného bydlení je služba pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami (mentálním znevýhodněním a chronickým duševním onemocněním) bez závažných poruch chování, která jim pomáhá žít co nejvíce samostatný život v jejich domácnosti. Díky této službě se nemusejí stěhovat ze svých domovů a využívat pobytové služby.

Poslání

Posláním terénní služby podpora samostatného bydlení je pomoci lidem s mentálním znevýhodněním, kombinovaným postižením i autismem získat nebo si udržet vlastní bydlení a s individuální podporou zvládat péči o vlastní osobu, domácnost a začlenění se do společnosti.

Cíle služby

 • Podpora klienta v oblastech, které potřebuje zvládnout k tomu, aby mohl žít samostatně ve svém přirozeném prostředí.

 • Podpora klienta v samostatném a zodpovědném rozhodování.

 • Podpora klienta ve zvládání přiměřených rizikových situací a náročných životních situací.

 • Podpora klienta ve využívání veřejně dostupných služeb a v trávení volného času dle jeho představ a možností.

 • Podpora klienta v získávání a upevňování sociálních návyků, které jsou potřebné k životu v běžné společnosti.

 • Podpora klienta v získávání a udržování potřebných schopností a dovedností pro získání a udržení si pracovního uplatnění.

Kde službu poskytujeme

Terénní službu Podpora samostatného bydlení nabízíme a poskytujeme ve dvou krajích v Karlovarském kraji na celém území kraje a v Libereckém kraji na území obcí s rozšířenou působností Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant, Tanvald, Česká Lípa, Nový Bor a Turnov.

Provozní doba služby je pondělí až neděle od 07:00 do 20:00 hodin.
Ve výjimečných případech i v jinou dobu.

Jak služba probíhá?

Tým pracovníků služby dochází ke klientovi do jeho domácnosti nebo na jiné dohodnuté místo a pomáhá mu dle „Individuálního plánu spolupráce“ a sjednaného „Plánovaného rozsahu služby“, kde je uvedené s čím klient potřebuje pomoci, jak často a kdy.

Okruh osob

Cílovou skupinou služby Podpora samostatného bydlení jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami (mentálním znevýhodněním a chronickým duševním onemocněním) bez závažných poruch chování, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci
a potřebují podporu sociální služby.

Nabídka služby

Prostřednictvím služby Podpora samostatného bydlení jsou poskytovány základní činnosti v souladu s § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí Zákon o sociálních službách. Činnosti jsou našim klientům poskytovány formou slovní či fyzické podpory a pomoci, popřípadě dohledu, a zahrnují širokou škálu potřeb ze všech oblastí života.

Činnosti a poskytovaných úkonů služby:

 • Dopomoc při úklidu, vaření, praní apod.;

 • zařizování domácnosti.

 • Podpora při kontaktu s rodinou a přáteli;

 • komunikace s opatrovníkem;

 • socioterapeutické činnosti.

 • Pomoc s hledáním bydlení či zaměstnání;

 • doprovod na úřady, k lékaři, na společenské akce;

 • hospodaření s financemi;

 • vyřízení sociálních dávek – příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, apod.

Služba v Libereckém kraji

Ceník služby

Za asistenci klient služby Podpora samostatného bydlení platí 135,- Kč/hod podle skutečné výše čerpaných služeb.

V případně nedostatečné výše příspěvku na péči je možné podat Žádost o slevu na poskytování služeb PSB.

Obecný kontakt

Služba
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Společnost Dolmen, z.ú.
nám. Českých bratří 36/1, 460 05 LIBEREC V - Kristiánov
IČ: 27291049

Vedoucí služby Liberec

Mgr. Bohdana Bensaoucha
Tel.: +420 776 662 676
E-mail: bensaoucha@spolecnostdolmen.cz

Sociální pracovnice Liberec

Mgr. Renata Bečková
Tel.: +420 725 841 763
Email: beckova@spolecnostdolmen.cz

Pro zájemce o službu

Pokud máte zájem využívat službu Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji, nebo se chcete dozvědět, pro koho přesně služba je a není určena a jak probíhá přijímací řízení, veškeré informace naleznete v sekci Pro zájemce.

Jste z Libereckého kraje a chcete se s námi spojit, napište nám zprávu přes formulář:

Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Služba v Karlovarském kraji

Ceník služby

Za asistenci klient služby Podpora samostatného bydlení platí 135,- Kč/hod podle skutečné výše čerpaných služeb.

V případně nedostatečné výše příspěvku na péči je možné podat Žádost o slevu na poskytování služeb PSB.

Obecný kontakt

Služba
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Společnost Dolmen, z.ú.
Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov
IČ: 27291049

Vedoucí služby a sociální
pracovnice

Jana Sedláčková, DiS.
Tel.: 725 888 958
E-mail: sedlackova.jana@spolecnostdolmen.cz

Pro zájemce o službu

Pokud máte zájem využívat službu Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji, nebo se chcete dozvědět, pro koho přesně služba je a není určena a jak probíhá přijímací řízení, veškeré informacě naleznete v sekci Pro zájemce.

Jste z Karlovarského kraje a chcete se s námi spojit, napište nám zprávu přes formulář:

Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete nás podpořit?