Projekty


2023 - 2026

Sociální služba Podpora samostatného bydlení

je v období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026 spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost +, z projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence III“

Registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000239

Cíl projektu: Podpora rozvoje, kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarské kraje.

Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2024 v rámci projektu vybraných služeb sociální prevence III:

Neivestiční dotace 3 ve výši 3.987.000,- Kč

Neivestiční dotace 2 ve výši 560.500,- Kč


2023 - 2026

Sociální služby Podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny

jsou v období 1. 1. 2023 – 31. 3. 2026 spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost +, z projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“

Registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/001885

Cíl projektu: Podpora dostupnosti vybraných sociálních služeb a jejich další rozvoj.

Maximální výše dotace na celé období realizace:

Podpora samostatného bydlení: 9.897.744,- Kč

Sociálně terapeutické dílny: 7.183.399,- Kč

2024

„Projekt vznikl za přispění nadace ČEZ“

http://nadacecez.cz/

ROK 2024

Nadační příspěvek na projekt „Vzděláním směrem k růstu“ v grantovém řízení Neziskovky ve výši 200 000 Kč


2023

Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji

Sociální služby podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny jsou v období
1. 1. 2023 – 31. 3. 2026 spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost +,
z projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“ registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/001885
Cíl projektu: Podpora dostupnosti vybraných sociálních služeb a jejich další rozvoj.

Maximální výše dotace na celé období realizace:
Podpora samostatného bydlení: 9.897.744,- Kč
Sociálně terapeutické dílny: 7.183.399,- Kč


Sociální služba Podpora samostatného bydlení

je v období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026 spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost +, z projektu „Podpora
vybraných služeb sociální prevence III“

Registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000239

Cíl projektu: Podpora rozvoje, kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarské kraje.

Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2023 v rámci projektu vybraných služeb
sociální prevence III:
Neinvestiční dotace 3 ve výši 3 897 500 Kč Neinvestiční dotace 2 ve výši 524 600 Kč
Dofinancování sociální služby ve výši 101 300 Kč


Vzděláváním směrem k růstu

„Projekt vznikl za přispění nadace ČEZ“ – www. nadacecez.cz

Nadační příspěvek na projekt „Vzděláním směrem k růstu“ v grantovém řízení Neziskovky ve výši 200 000 Kč.

Projekt Neziskovky od Nadace ČEZ podporuje rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče podle 
§ 34 zákona o sociálních službách.


Zvýšení dostupnosti sociální práce lidem s mentálním postižením v Libereckém 
a Karlovarském kraji

Projekt řeší potřebu zvýšení dostupnosti včasné a efektivní intervence sociální službou u lidí s mentálním znevýhodněním, která je poskytovaná terénní formou na území obcí se sociálně vyloučenou lokalitou v Karlovarském a Libereckém kraji.

Předmětem projektu je zakoupení dvou osobních automobilů, které budou využívat pracovníci poskytující služby cílové skupině formou služby podpora samostatného bydlení.

Cílem projektu je podporovat inkluzi dospělých lidí s mentálním znevýhodněním prostřednictvím včasné a flexibilní sociální podpory v terénu, v jejich přirozeném prostředí. Zakoupením dvou osobních automobilů bude zvýšena mobilita sociálních pracovníků.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.